Oferta

Oferuję:
– kompleksowe badanie i diagnozę rozwoju mowy dzieci, młodzieży i dorosłych
– pomoc w podniesieniu poziomu sprawności narządów mowy
– stymulację rozwoju mowy
– terapię wad wymowy
– profilaktykę w zakresie wad wymowy
– konsultacje i porady logopedyczne